Bói Bài Tarot

Thắc mắc: Trong bói bài Tarot không nên hỏi điều gì?

Đôi khi, những câu trả lời có thể đi lạc hướng, chứng tỏ lá bài không muốn đi sâu vào vấn đề này. Dưới đây

Tarot: Khuyết điểm nào mà bạn mãi không thay đổi

Theo tu vi thì tính cách này sẽ theo bạn đến già, nếu không có ai đó ở bên giúp bạn kiểm soát tài chính.